English   Armenian  
 
 
 
Կայքի Քարտեզ | Տպել
    Ծառայություններ    Հոգաբարձուների խորհուրդ    Աշխատակազմ
ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐ

‹‹Զարգացման լուծումների ինստիտուտ›› հիմնադրամը դեռևս 2009 թ. հուլիսին կնքել էր ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր ‹‹Երրորդ Բնություն›› ՀԿ-ն հետ ՀՀ համայնքներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խթանման վերաբերյալ: ...
Ծառայություններ • սոցիալական բնույթի ծառայությունների մատուցում
• գիտահետազոտական ծրագրերի մշակում տեխնիկական և հումանիտար բնագավառներում
• ուսումնական ծրագրերի մշակում և իրականացում, մասնագետների վերապատրաստում
• խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում տեխնիկական և հումանիտար բնագավառներում
• շուկայական (այդ թվում ըստ առանձին ոլորտների) հետազոտությունների իրականացում
• կառավարման և առևտրային գործունեության հարցերով խորհրդատվությունների մատուցում
• ճարտարապետության և քաղաքացիական շինարարության բնագավառների գործունեություն և դրանց հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվությունների մատուցում
• հրատարակչական գործունեություն
• իրավաբանական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, իրավական ակտերի մշակում և պատրաստում
• կառավարման բարելավման միջոցով ալտերնատիվ լուծումների առաջարկում ձեռնարկությունների համար շահույթի և վաճառքի ավելացման, շուկայում վերադիրքավորման և ապրանքանշանի խթանման համար
• արևային համակարգերի նախագծում և տեղադրում
• բնակարանային, քաղաքաշինության, բնապահպանության, էներգետիկայի, ջրամատակարարման, տրանսպորտի և այլ ոլորտների իրավական ակտերի (օրենքներ, կառավարական որոշումներ և այլն) և շինարարական նորմերի և ստանդարտների վերլուծություն և առաջարկությունների ներկայացում դրանց բարելավման և կիրառման վերաբերյալ: 
Ստանալ նորություններ
  Ձեր էլ. փոստի հասցեն :
  Փնտրել
Սույն վեբ կայքը պատրաստվել է 2011 թվականին ‹‹Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի մանկապարտեզի շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրում›› դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը օժանդակվել է Գլոբալ էկոլոգիական Հիմնադրամի Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի կողմից:
 
 
 
 
  2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Ձևավորումը ` europ INNET Web Studio