English   Armenian  
 
 
 
Կայքի Քարտեզ | Տպել
    Ծրագրային առաջարկներ
ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐ

‹‹Զարգացման լուծումների ինստիտուտ›› հիմնադրամը դեռևս 2009 թ. հուլիսին կնքել էր ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր ‹‹Երրորդ Բնություն›› ՀԿ-ն հետ ՀՀ համայնքներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խթանման վերաբերյալ: ...
Ծրագրեր 1.«Քաղաքացիական նորարարությունների միջոցով միջհամայնքային որոշումների կատարելագործում խոշորացված համայնքներում» SGS / SGC-13-1 ծրագիր (ֆինանսավորվում է ԵՀ-ի կողմից, հիմնական կապալառու` Սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության տարածաշրջանային գիտահետազոտական ինստիտուտ, 2017թ. հոկտեմբեր – մինչ այժմ):

2.«Կանաչ էներգիա հանուն «կանաչ» սոցիալ-տնտեսական զարգացման. Հայաստանի Շիրակի մարզում գյուղական համայնքների և բնակչության սոցիալ-տնտեսական դժվարությունների մեղմում՝ վերականգնվող էներգետիկայի բազմագործառույթ համակարգերի և «կանաչ» եկամտի աղբյուրների խթանմամբ» (ֆինանսավորված ԵՀ և Ավստրիայի Զարգացման համագործակցության կողմից, հիմնական կապալառու` Hilfswerk Ավստրիա Ինթերնեյշնըլ, 2015թ. մայիս - 2017թ. մայիս):


3. «ԱՄՕ» ՓԲԸ Զվարթնոց օդանավակայանի բնակելի շենքերի վերաբնակեցման խորհրդատվություն ծրագիր («Հայաստանի միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ի և DEG/KfW-ի ֆինանսավորմամբ, գլխավոր կապալառու` Ֆրեդերիկ Ջիովանետտի, Ֆրանսիա, 2014թ. դեկտեմբեր – 2017թ. փետրվար):


4. «Համայնքների մոբիլիզացիա և «Գնիշիկ» միջհամայնքային բնապահպանական հիմնադրամին մոտակա շահառու գյուղական համայնքների մասնակցային գնահատում››՝ «Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքներում կենսաբազմազանության պահպանման համայնքային մոդելների ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում, «Օքսֆամ» հայաստանյան մասնաճյուղ, WWF/Հայաստան (2015թ. հուլիս - 2017թ. սեպտեմբեր):

5. «Գնիշիկի պաշտպանված լանդշաֆտային տարածքի հարակից համայնքներում առավել ներգրավված գյուղատնտեսական արժեքային շղթաների համար բիզնես պլանի մշակում»՝ «Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքներում կենսաբազմազանության պահպանման համայնքային մոդելների ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում, «Օքսֆամ» հայաստանյան մասնաճյուղ, WWF/Հայաստան (2015թ. հուլիս-սեպտեմբեր):

6. «Հայաստանում կանաչ և խելացի քաղաքների համար հատուկ մշակված դասընթացներ, քաղաքաշինական պլանավորում` նվազագույնի հասցնելու քաղաքային ընդլայնումը և պաշտպանելու հողը և ջուրը պարենային անվտանգության համար» (ֆինանսավորված հոլանդական NUFFIC կազմակերպության կողմից՝ IHS-ի հետ ենթակապալառու պայմանագրով, Նիդեռլանդներ, 2015թ. դեկտեմբեր - 2016թ. ապրիլ):

7. «Արևային չորանոցների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության մշակում, ներառյալ տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական օգուտների գնահատումը» (ֆինանսավորված «Ֆերտի» բարեգործական կենտրոն ՀԿ-ի / ԳԷՀ-ի ՓԴԾ-ի կողմից, 2014թ. նոյեմբեր - 2015թ. հունվար):

8.«Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների՝ Գյումրու թիվ 3 դպրոցի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի արդյունքների գնահատում», (ֆինանսավորված «Ֆերտի» ԲԿ/ՀԿ կողմից, ապրիլ-օգոստոս 2013թ.):

9.«Հայաստանում ՀԿ-ների կարողությունների զարգացում` ի նպաստ հանրապետությունում բնակարանային ֆոնդի կայուն պահպանման և բարելավման աշխատանքների» դրամաշնորհային ծրագիր (ֆինանսավորված Բնակարանային և քաղաքաշինական հետազոտությունների ինստիտուտի/Նուֆիկի կողմից, Ռոտերդամ, Նիդեռլանդներ, 2012թ. հունիս-դեկտեմբեր):

10.‹‹Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գործիքների մշակում` աջակցելու տեղեկատվության և մոնիտորինգի համակարգի օպտիմալացման նպատակով ինստիտուցիոնալ և իրավական ներուժի զարգացմանը Հայաստանում` գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար›› ծրագիր, ( ՄԱԶԾ, 2011 թ. ապրիլ -նոյեմբեր):

11.‹‹Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի մանկապարտեզի շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող Էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրում›› ծրագիր, (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ/ՓԴԾ, 2010թ. մարտ - 2011թ. հուլիս):

http://sgp.undp.org

http://youtube.com

http://youtube.com

12.‹‹Բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավման ուղղությամբ Շիրակի մարզի համայնքների կարողությունների հզորացում` փորձնական բազմաբնակարան շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրման միջոցով›› ծրագիր, (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ/ՓԴԾ, 2009թ. սեպտեմբեր - 2010թ. օգոստոս):

http://sgp.undp.org

http://sgp.undp.org

http://iisd.ca

http://thegef.org

http://www.youtube.com

http://www.youtube.com

13.‹‹Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացների հանրային մոնիտորինգի մոդելի կատարելագործում›› ծրագիր, (Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն, ‹‹Քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ›› ICCO, EED, 2010թ. հունիս - 2010թ. սեպտեմբեր):

14. ‹‹Օրենսդրության վերանայում և իրավական ակտերի մշակում` ինստիտուցիոնալ և իրավական ներուժի զարգացմանը աջակցելու նպատակով, օպտիմալացնելու տեղեկատվության և մոնիտորինգի համակարգը Հայաստանում գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար›› ծրագիր, (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ծրագիր ‹‹Տեղեկատվության և մոնիտորինգի համակարգի օպտիմալացման նպատակով ինստիտուցիոնալ և իրավական ներուժի զարգացում Հայաստանում` գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար››, 2010թ. ապրիլ - 2010թ. դեկտեմբեր):

15.Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների տեղեկատվական համակարգի համակարգչային ծրագրի տեխնիկական ծրագրավորում ‹‹Աջակցություն Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին›› ծրագրի շրջանակներում, (Քաղաքացիական հասարակության ծրագիր (Matra KAP), Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատուն, ‹‹Երրորդ բնություն›› ՀԿ, 2010թ. հունվար - 2010թ. ապրիլ):

16.Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և ընդհանուր վերահսկողության ՏԻՄ-երի տեղեկատվական համակարգի համակարգչային ծրագրի տեխնիկական ծրագրավորում ‹‹Բնակարանների սեփականատերերի միավորումների արդյունավետության բարձրացում›› ծրագրի շրջանակներում, (ԱՄՆ դեսպանատան Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագիր, ‹‹Երրորդ բնություն›› ՀԿ, 2010թ. հունվար - 2010թ. ապրիլ):

17.‹‹Իրավական ակտերի բարելավում ինստիտուցիոնալ և իրավական կարողությունների բարելավման աջակցության համար Հայաստանի ընդհանուր բնապահպանական կառավարման համար նախատեսված տեղեկատվության և վերահսկիչ համակարգի օպտիմիզացում›› ծրագիր, (ՄԱԶԾ/Հայաստան, 2009թ. օգոստոս - 2009թ. դեկտեմբեր): 
Ստանալ նորություններ
  Ձեր էլ. փոստի հասցեն :
  Փնտրել
Սույն վեբ կայքը պատրաստվել է 2011 թվականին ‹‹Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի մանկապարտեզի շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրում›› դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը օժանդակվել է Գլոբալ էկոլոգիական Հիմնադրամի Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի կողմից:
 
 
 
 
  2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Ձևավորումը ` europ INNET Web Studio