English   Armenian  
 
 
 
Կայքի Քարտեզ | Տպել
ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐ

‹‹Զարգացման լուծումների ինստիտուտ›› հիմնադրամը դեռևս 2009 թ. հուլիսին կնքել էր ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր ‹‹Երրորդ Բնություն›› ՀԿ-ն հետ ՀՀ համայնքներում էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խթանման վերաբերյալ: ...
Հրապարակումներ 1. Р. МХИТАРЯН, А. КАРАПЕТЯН, Прозрачность местных бюджетов, Инструмент для эффективного
использования средств на местном уровне, Будапешт, 2010. Բեռնել (pdf)

2. ‹‹Բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավման ուղղությամբ Շիրակի մարզի համայնքների կարողությունների հզորացում` փորձնական բազմաբնակարան շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրման միջոցով›› ծրագրի հրատարակություն, Գյումրի, 2010 թ: Բեռնել (pdf)

3. Ա. Կարապետյան, Ռ. Մխիթարյան, Ա. Մխիթարյան, Տ. Կարապետյան, Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացների հանրային մոնիտորինգի ձեռնարկ,Գյումրի, 2010 թ: Բեռնել (pdf)

4. Arsen Karapetyan, Anush Khachatryan, Public Green Space in Armenia: A Legal Analysis, Tbilisi, 2010. Բեռնել (pdf

5. Տեղեկատվություն ‹‹Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման տեղեկատվական համակարգ շենքերի կառավարման մարմինների›› համար և ‹‹Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և ընդհանուր վերահսկողության տեղեկատվական համակարգ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար›› համակարգչային ծրագրերի վերաբերյալ, 2010 թ.: Բեռնել (pdf)

6. Р. МХИТАРЯН, А. КАРАПЕТЯН, ДЕЙСТВЕННОСТЬ МЕХАНИЗМОВ ПО КОНТРОЛЮ И ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ. АРМЕНИЯ, 2009. Բեռնել (pdf)

7. Ա. Կարապետյան, Մ. Դավթյան, Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտ. Հաշվետվական համակարգի ներդնումը որպես շինության սեփականատերերի շահերի պաշտպանության նախապայման, Երևան, 2007 թ: Բեռնել (pdf)

8. Ռ. Մխիթարյան, Ա.Կարապետյան, Բեկում բազմաբնակարան բնակֆոնդի կառավարման ոլորտի զարգացման գործընթացներում, Երևան, 2005թ: Բեռնել (pdf) 
Ստանալ նորություններ
  Ձեր էլ. փոստի հասցեն :
  Փնտրել
Սույն վեբ կայքը պատրաստվել է 2011 թվականին ‹‹Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի մանկապարտեզի շենքում էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման փորձի ցուցադրում›› դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը օժանդակվել է Գլոբալ էկոլոգիական Հիմնադրամի Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի կողմից:
 
 
 
 
  2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Ձևավորումը ` europ INNET Web Studio